maj 30, 2020

Vikinga Näten

Köttbullsnätet har varit en samlingspunkt för en växande grupp av svensktalande sändaramatörer bosatta utanför Sverige. De flesta av oss är utvandrare och många har inget annat utlopp för sitt modersmål än nätet. Vi är en informell sammanslutning utan stadgar och styrelse.

Huvuduppgiften för Köttbullsnätet är att samla så många av oss som möjligt på en och samma tid och frekvens, där vi kan använda ” Ärans och Hjältarnas Språk ” för att utbyta erfarenheter och synpunkter.

Nätets popularitet har varit så stor att det ursprungliga skedet på söndagar har utvidgats till lördagar då vi samlas till Surströmmingsnätet.

Och nu senaste Kåldolmsnätet. Vi sammlas då onsdags kvällar på 40 meter.

VE3NR kom med förslaget att vi kanske skulle sammla alla näten under ett namn som fungera både på Svenska och Engelska.

Och nu har vi gjort slag i saken och skapat den här sajten, VikingRadio.Net och alias sajten VikingRadioNet.com

73 de N5HC